Svenska Alpackaföreningen

Beställning av injicerbara chip för märkning av kameldjur.

Svenska Alpackaföreningen tillhandahåller möjligheten att beställa chip för märkning av kameldjur. För regler kring märkning av kameldjur, se Jordbruksverkets regelverk

Läs detta innan du beställer!

När du gör en beställning så kontrollerar Svenska Alpackaföreningen varje beställning genom kontakt med Jordbruksverket så att dina uppgifter stämmer överens med anläggningsnummer och djurslag. Register med uppgifterna hålls av Svenska Alpackaföreningen och uppgifterna kan lämnas ut till Jordbruksverket endast på deras förfrågan. Stämmer inte uppgifterna du lämnat överens med de uppgifter som Jordbruksverket har så kontaktas du och får möjligheten att rätta till detta, om uppgifterna inte rättas till så sker ett återköp och varorna skickas ej.

Observera! Djur som har märkts innan den 21 april 2021 behöver inte märkas om, förutom när de ska förflyttas till andra länder och mottagarlandet kräver en annan märkning. För vidare information, gå in på länken till Jordbruksverket ovan.

Leveranstiden är i regel högst 7 arbetsdagar men då vi är en ideell förening så kan leveranstiden i vissa fall bli något längre vid exempelvis högt tryck av leveranser. Som kund informeras du om detta!

I dagsläget är det endast veterinär som får utföra märkningen.


Vid frågor maila order@svenskalpacka.se

Varför chip istället för öronmärkning?

Att chipmärka sina kameldjur minskar skaderisken då öronmärken kan råka slitas bort vid exempelvis lek och kamp, något som är en naturlig del av djurens liv. Det finns även en risk för infektion och problem att märket kan växa fast i örat. Utöver skaderisken så finns även en estetisk aspekt där märket riskerar att se fult ut. Det finns fler aspekter som ger chipmärkning fördelar såsom att öronmärken kan klippas bort medans chip är säkrare vid exempelvis smittspårning.