Svenska Alpackaföreningen

Svenska Alpackaföreningens styrelse 2023


Ida Ek

Ordförande

Tel: 0730388698

Christina Nilsson

Vice Ordförande

Tel: 0705511157

Lisa Dahlberg

Kassör

Tel: 0736886958

Catrin Åsén

Ledamot

Tel: 0611-71073, 070-619 77 03

Anna-Klara Molin

Ledamot

Tel: 0730-962161

Joacim Trybom

Ledamot

Tel: 0723100330

Åsa Silfversten Elmersson

Ledamot

Tel: 076-2106429


Mats Tågerud

Suppleant

Nathalie Kalmér

Suppleant