Svenska Alpackaföreningen

Uppfödare och verksamhetsgårdar

På kartan hittar du svenska alpackauppfödare som är medlemmar i Svenska Alpackaföreningen.  Flertalet av gårdarna bedriver verksamhet såsom promenader, tar emot besök, håller i kurser, försäljning av alpackor,ull och alpackaprodukter mm.  De som finns på kartan har undertecknat föreningens etiska koder.

Vill du göra studiebesök en alpackagård? Kontakta först den gård du är intresserad av att besöka, och fråga om de har möjlighet att ta emot besökare.

Saknas din gård? Kanske beror det på att vi i medlemsregistret saknar uppgift om uppfödarnamn, eller att du ej undertecknat föreningens etiska koder. Kontakta info@svenskalpacka.se undersöker vi saken! Du kan maila in de underskrivna koderna så läggs du in i kartan.

Vad är de etiska koderna? Koderna är rekommendationer vid försäljning av alpackor och är till för att vägleda säljare och köpare i god alpackahållning. Läs mer under Om alpackor